Документи асоціації

Установчі документи

Редакція від:
СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ПРАВОЗАХИСНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «АСИСТЕНТ»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Громадська спілка «ПРАВОЗАХИСНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «АСИСТЕНТ» (далі - Спілка) є добровільним об'єднанням фізичних осіб та юридичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення професійних, політичних, правотворчих, суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. 1.2.

Рішення загальних зборів

Редакція від:
Рішення загальних зборів 1

 ПРОТОКОЛ № 1 Установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ПРАВОЗАХИСНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «АСИСТЕНТ» м. Дніпро «15» березня 2018 року вул. Шмідта, 34-а, кв. 3 Присутні Засновники: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «АРБІТР», код ЄДРПОУ 36096614, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська (колишня – Набережна В.І.Леніна), буд. 15 А, в особі директора Глядченка Володимира Миколайовича, який діє на підставі Статуту. Адвокатське бюро «БОНДАР», код ЄДРПОУ 31705284, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул.

Положення

Редакція від:
ПОЛОЖЕННЯ про комітети громадської спілки «Правозахисна асоціація адвокатів Дніпропетровської області «АСИСТЕНТ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.Для належної організації досягнення мети, цілей та напрямків діяльності, визначених Статутом громадської спілки «Правозахисна асоціація адвокатів Дніпропетровської області «АСИСТЕНТ» (далі по тексту – Спілки), створюються Комітети, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами адвокатської етики, та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями з’їзду адвокатів України, рішеннями зборів учасників Спілки та цим Положенням.

Редакція від:
Стандарти адвокатської професійності

Кваліфікація, професійність, ділові та особисті якості адвоката (правника)

Інші документи

Редакція від:

Рішення виконавчих органів

Рішення правління

Редакція від:
Редакція від:

Рішення наглядової ради

Редакція від:
Редакція від:

Рішення ревізійної комісії

Редакція від:
Рішення ревізійної комісії 1

Інші документи

Редакція від: