Про асоціацію

Умови набуття членства в асоціації

Членом ГС «ПААДО «Асистент» можуть бути юридичні та фізичні особи. Фізичним особи на момент подання заяви про набуття членства повинно виповнитися повних 18 років. Для набуття членства юридичними особами про участь в Асоціації повинно бути прийнято рішення вищим органом управління (власником), або іншим органом управління, із відповідними повноваженнями, зазначеними у статуті юридичної особи.
Члени Асоціації повинні визнавати та виконувати статут, поділяти ідеї створення та цілі діяльності Асоціації і сплачувати внески. Члени Асоціації не мають права своїми діями шкодити інтересам Асоціації, окремим членам та органам управління, а також іміджу та діловій репутації Асоціації.
Для набуття членства особа подає заяву, встановленого зразка через засоби електронної пошти або особисто до адміністрації Асоціації за її місцезнаходженням. До заяви повинні бути додані зазначені в формі додатки.
Рішення про набуття членства і позбавлення членства приймається Правлінням Асоціації. Подання заяви про набуття членства на зобов’язує Правління приймати рішення про задоволення заяви. Рішення про відмову у прийнятті в члени Асоціації не повинно бути мотивованим і належить до виключної компетенції Правління, а у випадках, зазначених у статуті до компетенції Загальних зборів (конференції Асоціації) і не може бути оскаржене з мотивів необгрунтованості відмови.
Після прийняття в члени Асоціації особа повинна сплатити вступний та щорічний внески, розмір яких встановлюється Правлінням протягом 3х робочих днів з дати повідомлення про прийняття в члени.
Умови, порядок та підстави позбавлення членства, встановлюються Статутом, Правлінням та Наглядовою радою Асоціації.


В доданій до заяви про набуття членства автобіографії повинні міститися наступні відомості:
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ
ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ
ГРОМАДЯНСТВО
ОСВІТА (НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ПЕРІОД НАВЧАННЯ, ОТРИМАНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)
НАЯВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНШІ ВІДОМОСТІ ЗА БАЖАННЯМ
ДАТА, ПІДПИС, ІНІЦІАЛИ, ПРІЗВИЩЕ

Ласкаво просимо до наших лав. З повагою, Голова правління ГС «Асистент» М. І. Бондар